WYNIKI AUDYTU

PREZENTACJA WYNIKÓW AUDYTU

COROCZNE SPRAWDZONE INFORMACJE O PRASIE

Poniżej prezentujemy wyniki audytu tytułów prasowych. Prace audytorskie realizowane są nieprzerwanie od 1994 roku. Do 2019 roku za prawidłowy przebieg audytu dla Wydawców odpowiedzialny był Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, natomiast od 2020 roku funkcję tę przejęła spółka Polskie Badania Czytelnictwa.
dziennik logo z wykresami

Od 1994 roku Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja non-profit zrzeszająca przedstawicieli wydawców, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz innych firm działających na rynku prasowym, zajmowała się dostarczaniem obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych.

Zgodnie z ustaleniami XLVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP, który odbył się 10 grudnia 2019 roku, część zadań i kompetencji Związku została przekazana spółce Polskie Badania Czytelnictwa. Przede wszystkim gromadzenie i udostępnianie deklaracji o wysokości nakładu i rozpowszechniania tytułów prasowych oraz organizacja audytu.

Audyt ma na celu weryfikację comiesięcznych deklaracji składanych przez wydawców zrzeszonych w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i opiera się głównie na dokumentacji finansowej. Wybrane informacje (średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne, ogółem lub bezpłatne) ogłaszane są publicznie w oficjalnym komunikacie.

Szczegółowe wyniki dorocznego audytu tytułów prasowych dostępne są w oprogramowaniu Teleskop. Zachęcamy osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi prac audytorskich i ich efektów do zapoznania się z programem oraz metodologią i wskaźnikami, których używamy do zbierania informacji o rozpowszechnianiu i nakładzie prasy w Polsce.

Ze względu na to, że audyt dla wydawców ma na celu przede wszystkim zwiększanie rzetelności i zaufania do wydawcy objętego audytem, dokładamy wszelkich starań, aby realizowane prace były przeprowadzanie z najwyższą dokładnością i profesjonalizmem. Audyty realizowane są co najmniej raz na 3 lata (wyjątek stanowią pisma branżowe audytowane raz do roku), a wydawca, który decyduje się dołączyć do Związku, przechodzi wstępny audyt zgłoszonych tytułów prasowych. Kontrolą prawdziwości podawanych przez wydawców informacji zajmują się powołani specjalnie w tym celu Audytorzy, posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji. Wydawca zobligowany jest to udostępnienia dokumentacji potwierdzającej deklarowany nakład oraz zakres i rodzaj rozpowszechniania pisma wraz z podaniem struktury geograficznej.

Dzięki temu procesowi możemy co roku publikować rzetelne dane na temat sytuacji prasy w Polsce oraz co miesiąc uzupełniać dane z deklaracji wydawców. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, jak i innymi wynikami naszych prac analityczno-badawczych związanych z prasą i reklamą prasową.

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2017 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole zwyczajne za 2017 rok istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach, Zarząd Związku udzielił upomnienia wydawcy:

OFI Krzysztof Gawrychowski
Magazyn Ogólnopolski Zagroda

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKDP (xls)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2016 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole zwyczajne za 2016 rok istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach lub w wyniku innych naruszeń Regulaminu, Zarząd Związku udzielił upomnienia następującym wydawcom:

Aptekarze i Partnerzy Sp. z o.o.
Tanie Leki, Tanie Leki (wydanie specjalne II-III 2016)

 


“Łowiec Polski” Sp. z o.o.
Łowiec Polski

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKDP (xls)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2015 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 2 wydawcom.

„Hearst Marquard Publishing” Sp. z o.o.
(Esquire MAN AT HIS BEST)

 


Orle Pióro Sp. z o.o.
(Tygodnik Do Rzeczy)

 

 


W wyniku kontroli zwyczajnej za 2015 rok stwierdzono również naruszenia Regulaminu kontroli ZKDP w odniesieniu do D&K Group Rafał Demczuk (Halo Wawa – Jasna Strona Miasta). Wydawca złożył rezygnację z członkostwa w ZKDP i w dniu 6 października 2016 roku został wykreślony z listy członków, w związku z tym Zarząd ZKDP nie miał podstaw do wymierzenia kary upomnienia przewidzianej Statutem ZKDP.

 

D&K Group Rafał Demczuk
(Halo Wawa – Jasna Strona Miasta)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKDP (xls)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2013 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 4 wydawcom.


Polskie Wydawnictwo Rolnicze
(Tygodnik Poradnik Rolniczy)


Prowana Sp. z o.o.
(Trendy)


“Amconex” Sp. z o.o.
(21. Wiek)


Goldman s.c. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz
(Nowoczesny Warsztat)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKDP (xls)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2011 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 4 wydawcom. Na podstawie Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZKDP z dnia 15 listopada 2012 r. (Sygn. 5/2012) upomnienie dla Edipresse Polska SA zostało uchylone.


Edipresse Polska SA
(Twoje Dziecko)


Media Direct Sp. z o.o.
(Magazyn Chemia & Higiena, Magazyn Kosmetyki, Magazyn Życie Handlowe)


Infor Biznes Sp. z o.o.
(Dziennik Gazeta Prawna)

 

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
(Gazeta Polska)

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2010 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 6 wydawcom.


Media Point Group Sp. z o.o.
(Film, Magazyn Studencki Dlaczego)


Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
(Auto Świat)


Infor Ekspert Sp. z o.o.
(Informator Prawno-Podatkowy)


Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
(Dom i Zagroda. Rolniczy Magazyn Remontowo-Budowlany)


Wydawnictwo “Wspólnota” Orzechowski Mateusz
(Wspólnota Regionalna)


Infor Biznes Sp. z o.o.
(Dziennik Gazeta Prawna)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2009 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 5 wydawcom.


Agencja Wydawniczo-Reklamowa “Wprost” Sp. z o.o.
(Wprost)


Axel Springer Polska Sp. z o.o.
(Newsweek Polska, Dziennik. Polska Europa Świat)


Infor Biznes Sp. z o.o.
(Dziennik Gazeta Prawna)


Drukarnia Świętego Wojciecha Sp. z o.o.
(Przewodnik Katolicki)


Wydawnictwo Technotransfer Anna Stachowicz Spółka jawna
(Autonaprawa Miesięcznik Branżowy)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2008 roku

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 7 wydawcom.


Edipresse Polska SA
(Dom & Wnętrze, Hot Moda & Shopping, Mamo to Ja, Przekrój, Twoje Dziecko)


Fashion Group Sp. z o.o.
(Fashion Magazine)


Presspublica Sp. z o.o.
(Parkiet Gazeta Giełdy)


Professional Medicine Promotion Sp. z o.o.
(Dermatologica Futura. Magazyn Dermatologów i Dermatochirurgów)


Publikator Sp. z o.o.
(Świat Łazienek i Kuchni)


Top Multimedia Tomasz Peplak
(Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw)


XXL Media Sp. z o.o.
(Moda na Zdrowie)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2007 roku

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych oraz innymi naruszeniami Regulaminu kontroli ZKDP, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 8 wydawcom.

Antiquarius sp. z o.o.

(Sztuka.pl)
 

Edipresse Polska SA
(Dom & Wnętrze, Hot Moda & Shopping, Mamo to Ja, Przekrój, Twoje Dziecko)

 

G+J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. & Co. Spółka komandytowa
(Claudia, Gala, Naj)

 

G+J Media sp. z o.o.
(Glamour)

 

Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium
(Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota)

 

Top Multimedia Tomasz Peplak
(Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

 

Valkea Media SA
(Prestige House)

 

Akademickie Stowarzyszenie Verum
(Miesięcznik Studencki Semestr)
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2006 roku

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 8 wydawcom.

Do upomnienia kwalifikują się również rozbieżności stwierdzone w wyniku kontroli tygodnika Nowiny Gliwickie. Jednak ze względu na fakt, że wydawca tego tytułu złożył rezygnację z członkostwa w ZKDP i w dniu 4 lipca 2007 roku został wykreślony z listy członków Związku, Zarząd ZKDP odstąpił od udzielenia kary.


Agencja Reklamowa Imako Iwona Kondej, Marek Kondej Spółka jawna
(Passa Tygodnik Ursynowa i Okolic)


Antiquarius sp. z o.o.
(Sztuka.pl)


Carisma Entertainment Group sp. z o.o.
(M jak Miłość)


G+J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o.& Co. Spółka komandytowa
(Claudia Numer Specjalny, Naj (wydanie specjalne), Naj Poleca)


Hachette Filipacchi Polska sp. z o.o.
(Elle, Elle Decoration)


Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych sp. z o.o.
(Odkrywca)


Medical Tribune Polska sp. z o.o.
(Kardiologia po Dyplomie, Medical Tribune, Medycyna po Dyplomie, Psychiatria po Dyplomie)


Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium
(Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota)


Nowiny Gliwickie sp. z o.o.
(Nowiny Gliwickie)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2005 roku

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia następującym wydawcom:


Edipress sp. z o.o.
(Przyjaciel Pies)


Informator Handlowy “Zaopatrzeniowiec” s.c.
(Świat Kominków)


Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska
(Gazeta Krakowska)


Profus Management
(Piłka Nożna)


Promark sp. z o.o.
(Poradnik Rolniczy)


Top Multimedia Tomasz Peplak
(Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw)


Wydawnictwo Te-Jot
(Weranda)

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2004 roku

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia następującym wydawcom:


Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Medicus”
(Magazyn Okulistyczny, Twoja Zdrowa Medycyna)


Antiquarius Sp. z o.o.
(Gazeta Antykwaryczna)


Beauty In Sp. z o.o.
(Nowości w Kosmetyce)


Direct Publishing Sp. z o.o.
(Café)


Firma Wydawnicza „Przełom”
(Przełom – Tygodnik Ziemi Chrzanowskie)


Informator Handlowy „Zaopatrzeniowiec” s.c.(Świat Kominków)


Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o.
(Odkrywca)


Medycyna Praktyczna s.j.
(Medycyna Praktyczna, Medycyna Praktyczna – Chirurgia, Neurology – Wydanie Polskie)


Wydawnictwo Lubpress Sp. z o.o.
(Gazeta Lubuska)