Wskaźniki

wskaźniki PBC

W badaniu PBC reklama mierzona jest za pomocą eyetrackera, który precyzyjnie śledzi ruchy gałki ocznej czytelnika podczas lektury tytułów prasowych. To oznacza, że wskaźniki w mediaplanie informują o reklamie, a nie o nośniku reklamy. 

Wskaźniki mediaplanu

adExposure

adExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów czytelnika z jedną reklamą w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą.

liczby kontaktów z wydaniem  x liczba kontaktów z reklamą

adExposure jako liczba realnych kontaktów (a nie wyświetleń reklamy) jest miarą uwagi.

adReach

adReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie celowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy.

adReach stanowi przewagę prasy nad mediami, które mierzą zasięg nośnika z zamieszczoną reklamą.

realGrossImpression

realGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy.

Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy.

realGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

adExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wiele kontaktów czytelnika z wydaniem.

czas kontaktu z reklamą x liczba kontaktów z wydaniem x liczba kontaktów z reklamą

adExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy czas ekspozycji reklamy, tym większa szansa na zapamiętanie elementów reklamy i zrozumienie komunikatu reklamowego.

KONTAKT Z REKLAMĄ

Kontakt z reklamą jest zdefiniowany jako każde nieprzerwane spojrzenie czytelnika na reklamę, trwające co najmniej 300 ms., co w nauce nosi nazwę P300 i oznacza aktywację uwagi (1). W badaniu PBC jeden kontakt z reklamą trwa średnio 2/3 sekundy i określa świadome przetwarzanie reklamy oraz jej zapamiętywanie.

Kontakt z reklamą w prasie jest wysokiej jakości i odzwierciedla aktywowanie procesów poznawczych uwagi i skupienia.

(1) P300 to najbardziej podstawowa komponenta sygnału EEG, występująca 300 ms po bodźcu, która świadczy o uwadze i przetwarzaniu emocjonalnym danego bodźca [zobacz źródło 1, 4]. P300 świadczy bezpośrednio o zaangażowaniu uwagi [2] i o zapamiętywaniu informacji [3]. Zdefiniowano kontakt z reklamą na podstawie:

  • Datta, A., Cusack, R., Hawkins, K., Heutink, J., Rorden, Ch., Robertson, I. H., Manly, T. (2008). The P300 as a Marker of Waning Attention and Error Prospensity. Computational Intelligence and Neuroscience, 93968.
  • Polich, J. (2003). “Overview of P3a and P3b”. In J. Polich (ed.). Detection of Change: Event-Related Potential and fMRI Findings. Boston: Kluwer Academic Press. pp. 83–98.
  • Borys, M., Plechawska-Wójcik, M. (2017). Eye-tracking metrics in perception and visual attention research. European Journal of Medical Technologies, 3(16), 11-23.
  • Foynaryova Key, A. P., Dove, G. O., Maguire, M. J. (2005). Linking Brainwaves to the Brain: An ERP Primer. Developmental Neuropsychology, 27(2), 183-215.
OTS

OTS(k) – prawdopodobieństwo, że respondent r będzie miał k-kontaktów z reklamą dla jednego pisma, obliczany ze schematu Bernoulliego:

OTS 1+ – odsetek osób w grupie docelowej, które będą miały co najmniej 1 kontakt z reklamą.

Koszty dotarcia

CPP

Cost Per Point to koszt dotarcia do jednego procenta grupy celowej. Definiowany jako iloraz kosztu kampanii netto i sumy OTSów, wyrażonej wzorem:

wzór CPP

CPM

Cost Per Mile to koszt dotarcia do 1000 kontaktów z reklamą. Definiowany jako iloraz kosztu kampanii netto i realGrossImpression, pomnożony przez 1000. Zależy istotnie od liczby emisji reklamy.

CPT

Cost Per Thousand to koszt dotarcia do 1000 osób, które miały kontakt z reklamą. Definiowany jako iloraz kosztu kampanii netto i adReach wyrażonego w liczbie osób, pomnożony przez 1000. Zależy od liczebności grupy docelowej oraz zasięgu reklamy w tytule/tytułach w grupie docelowej.

Wskaźniki czytelnictwa

czytelnictwo prasy cyklu sezonowego

Czytelnictwo Cyklu Sezonowego – procent (liczba) respondentów, którzy czytali lub przeglądali tytuł co najmniej raz w okresie cyklu sezonowego. Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu. Dla magazynów definiowany jako procent (liczba) respondentów, którzy czytali co na najmniej jedno wydanie z ostatnich 4. Dla dzienników – którzy czytali co najmniej jedno wydanie z ostatnich 2, 5 lub 6 wydań.

CDT

Czytelnictwo Dnia Tygodnia – czytelnictwo wydania dziennika z określonego dnia tygodnia. Nie należy mylić z czytaniem dziennika w określony dzień tygodnia np. czytał(a)em w niedzielę wydanie piątkowe dziennika. Wskaźnik modelowany sprzedażą egzemplarzową.

czytelnictwo przeciętnego wydania pisma

Czytelnictwo Przeciętnego Wydania to wskaźnik czytelnictwa oznaczający procent i liczbę osób w grupie celowej, który czytają przeciętne wydanie pisma (dla magazynów średnia z 4 wydań, dla dzienników – z 5 lub 6 wydań).

Wskaźnik modelowany sprzedażą egzemplarzową tytułu, w celu ograniczenia przypadkowych miesięcznych wahań w czytelnictwie, wynikających ze specyfiki badań sondażowych (m.in. wielkości próby).