AUDYt ZKDP

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

W nawiązaniu do ustaleń z XLVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP, który odbył się 10 grudnia 2019 roku, dotyczących zamiany zakresu zadań ZKDP-PBC, poniżej komplet dokumentów umożliwiających PBC Sp. z o.o. współpracę w Wydawcami – członkami ZKDP:
magazyn okładka
MASZ PYTANIA?