wydania cyfrowe dzienników

WYDANIA CYFROWE dzienników i półrocze 2020 roku

Według najnowszych danych Polskich Badań Czytelnictwa, suma sprzedaży e-wydań wszystkich kontrolowanych dzienników w I półroczu 2020 roku wynosiła 5 904 779! W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła aż o 551 187 czyli o ponad 10%!

sprzedaż wydań cyfrowych dzienników w 2019 i 2020 roku

MIESIĄCE
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Styczeń 2020179 903790 680970 583
Luty 2020102 530789 595892 125
Marzec 2020123 819851 054974 873
Kwiecień 2020111 331850 765962 096
Maj 202075 403891 928967 331
Czerwiec 2020235 223902 5481 137 771
SUMA828 2095 076 5705 904 779
MIESIĄCE
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Styczeń 2019139 738785 007924 745
Luty 2019146 721731 387878 108
Marzec 2019193 955780 260974 215
Kwiecień 201978 797757 406836 203
Maj 2019134 874754 367889 241
Czerwiec 2019141 240709 840851 080
SUMA835 3254 518 2675 353 592
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I – VI 2019, I – VI 2020 rok; sumy dla dzienników: sprzedaż egzemplarzowa e-wydań, prenumerata e-wydań, sprzedaż e-wydań.

Suma prenumeraty e-wydań w czerwcu 2020 roku wzrosła o ponad 14% (111 868 egzemplarzy) w stosunku do początku bieżącego roku. Natomiast w całym I półroczu tego roku w stosunku do I półrocza ubiegłego roku suma prenumeraty e-wydań wzrosła o ponad 12% (558 303 egzemplarzy)!

W przypadku prenumeraty cyfrowej dzienników tendencja wzrostowa utrzymuje się od początku roku i jest wyższa w każdym miesiącu 2020 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na wzrost zainteresowania cyklicznym otrzymywaniem prasy zwracaliśmy już uwagę w poprzednim raporcie dotyczącym wzrostu prenumeraty cyfrowej czasopism (patrz: raport lipiec 2020 – wydania cyfrowe czasopism). Trend ten dotyczy również prasy codziennej, w przypadku której stały czytelnik zawsze stanowił bardzo wartościowego odbiorcę. Regularna prenumerata buduję wiarygodność marki, co jest niezwykle cenne w przypadku prasy opiniotwórczej.

W efekcie wzrostu sprzedaży egzemplarzowej e-wydań w czerwcu 2020 roku oraz stałego wzrostu prenumeraty e-wydań, w końcu I półrocza bieżącego roku suma sprzedaży e-wydań dzienników wyniosła aż 1 137 771 egzemplarzy. Jest to liczba egzemplarzy e-wydań zakupiona przez czytelników w formie pojedynczych wydań oraz w postaci prenumeraty (minimalny cykl wydawniczy dla dziennika wynosi jeden miesiąc).

Tak wysoka wartość sumy miesięcznej sprzedaży e-wydań dla dzienników nie została odnotowana od wielu lat.