sprzedaż e-wydań czasopism

sprzedaż e-wydań czasopism III kwartały 2020 roku

Zebraliśmy już wszystkie dane za pierwsze trzy kwartały 2020 roku! Według danych Polskich Badań Czytelnictwa w okresie od stycznia do września br. sprzedano 1 712 345 egzemplarzy e-wydań kontrolowanych czasopism – tygodników, dwutygodników, miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż e-wydań (suma sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty) wzrosła aż dwukrotnie – o 871 365 e-wydań co stanowi 104%!!!

Mówiąc o e-wydaniach mamy na myśli elektroniczną wersję wydania drukowanego tytułu prasowego, która jest jego repliką. Zawiera zatem te same treści redakcyjne i reklamy prezentowane w takim samym układzie co wydanie drukowane.

Właśnie po takie wydania sięgali czytelnicy czasopism w bieżącym roku. Analizując dane dla trzech pierwszych kwartałów 2020 roku widać tendencję wzrostową. Dane dla września 2020 roku wzrosły niemal o 100% – o 112 738 e-wydań w stosunku do początku tego roku. Z pewnością wpływ na taki układ danych ma pandemia COVID-19, która wpłynęła zarówno na rozwój i promowanie cyfrowych form przez wydawców jak i na samych czytelników, którzy zdecydowali się sięgać po czasopisma w takiej formie.

W analogicznym okresie 2019 roku sprzedaż e-wydań utrzymywała się na jednakowym poziomie zarówno jeśli chodzi o dane dla sprzedaży egzemplarzowej e-wydań jak i prenumeraty e-wydań. W roku bieżącym widać zdecydowane ruchy w danych w pierwszych miesiącach pandemii, spowodowane działaniami wydawców, które wpłynęły również pozytywnie na kolejne miesiące roku.

MIESIĄCE/lata
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
2020-01 5 154108 274113 428
2020-02 7 32394 828102 151
2020-039 815148 297158 112
2020-0421 027203 854224 881
2020-0511 888192 655204 543
2020-0612 541213 453225 994
2020-079 701215 987225 688
2020-0811 480219 902231 382
2020-0910 161216 005226 166
SUMA99 0901 613 2551 712 345
MIESIĄCE/lata
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
2019-01 3 86793 97297 839
2019-02 4 52684 28788 813
2019-033 65187 57291 223
2019-044 23585 01889 253
2019-053 54083 71187 251
2019-064 46886 18890 656
2019-074 321104 289108 610
2019-085 31082 91088 220
2019-094 14594 97099 115
SUMA38 063802 917840 980
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I-IX 2019, I-IX 2020 rok; sumy dla czasopism płatnych (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku): sprzedaż egzemplarzowa e-wydań, prenumerata e-wydań, sprzedaż e-wydań.

e-wydania czasopism – sprzedaż egzemplarzowa i prenumerata

Analizując sprzedaż egzemplarzową e-wydań w dłuższym okresie III kwartałów 2020 roku można zaobserwować znaczący wzrost danych w kwietniu, w którym suma sprzedaży wynosiła 21 027 egzemplarzy, czyli wzrosła aż czterokrotnie w stosunku do kwietnia 2019 roku.

Wprowadzenie lockdownu i zamknięcie punktów sprzedaży detalicznej prasy znalazło swoje odzwierciedlenie w tak istotnie zwiększonych danych dla sprzedaży egzemplarzowej e-wydań. Wydawcy musieli szukać rozwiązań w zakresie elektronicznych form prasy, co pokazują również kolejne miesiące bieżącego roku – w każdym z nich dane są dwukrotnie bądź trzykrotnie wyższe niż w roku ubiegłym.

Dane dla prenumeraty e-wydań z III kwartałów 2020 roku pokazują utrzymującą się tendencję wzrostową, o której pisaliśmy już w poprzednim raporcie o czasopismach (patrz: raport lipiec 2020 – WYDANIA CYFROWE CZASOPISM).

Suma prenumeraty w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku wynosiła 1 613 255 egzemplarzy i wzrosła o 810 338 egzemplarzy w stosunku do ubiegłego roku co stanowi wzrost o ponad 100%!!!

W każdym kolejnym miesiącu po wprowadzeniu obostrzeń w Polsce, dane dla prenumeraty e-wydań są dwukrotnie wyższe niż na początku 2020 roku. W kwietniu bieżącego roku różnica pomiędzy początkiem roku wynosiła 95 580 egzemplarzy zakupionych w postaci prenumeraty czyli 88%, a w ostatnich deklarowanych miesiącach sięgnęła aż do 103% w sierpniu (111 628 egz.) i 100% we wrześniu (107 731 egz.).

Zatem można mówić o stałym przyroście heavy-userów prasy elektronicznej wśród czytelników czasopism w Polsce.

Periodyczność
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Tygodniki 58 9561 510 5621 569 518
Dwutygodniki 4141 5942 008
Miesięczniki36 283100 577136 860
Pisma rzadkie*3 4375223 959
SUMA99 0901 613 2551 712 345
* Pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku.
**Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I-IX 2020 rok; sumy dla czasopism płatnych (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku): sprzedaż egzemplarzowa e-wydań, prenumerata e-wydań, sprzedaż e-wydań.