reklama prasowa

Grupa: Zamożni mężczyźni

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej zamożnych mężczyzn. Poziom dochodów obliczany jest na gospodarstwo domowe (czyli włącznie z zarobkami innych domowników), a nie na jedną osobę, co pozwala lepiej zorientować się w sytuacji finansowej konsumenta. W grupie docelowej uwzględnione zostały osoby o dochodach na gospodarstwo domowe powyżej 8 tys. złotych na rękę. Jest to grupa licząca w Polsce 1 234 497 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: zamożni mężczyźni

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
MagazynyadReach (l)AffinityadExposureadExposureTime (s)realGross Impression
Tele Tydzień61 96110417101 455 757
Angora49 775165126731 786
To & Owo40 74220028161 227 962
Newsweek39 857354106546 881
Polityka31 196239126549 119
Motor21 241271169427 817
Murator19 878446148312 646
Świat Wiedzy19 189209117241 915
Z Życia Wzięte14 10092138210 539
National. Geographic. Traveler13 853376147189 754
Tele Świat13 6521031811285 087
Wysokie Obcasy Extra12 522163106149 808
Focus12 0832681510192 913
Chwila dla Ciebie11 95747106178 528
Sieci10 446222127179 611
Forbes10 202306105115 646
National Geographic9 095253168162 631
Życie na Gorąco9 07729105155 914
Gość Niedzielny8 497581810224 985
Mam Ogród8 3851151711146 865

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: mężczyźni o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=1165.

.

grupa docelowa: zamożni mężczyźni

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
DziennikiadReach (l)AffinityadExposureadExposureTime (s)realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek56 29624296759 433
Fakt Czwartek34 8708886358 795
Super Express Piątek26 34710296322 585
Dziennik Gazeta Prawna Piątek14 88632186130 265
Rzeczpospolita Piątek13 0992545367 914
Gazeta Krakowska Piątek8 498315128232 824
Dziennik Bałtycki Piątek8 24421386194 651
Gazeta Pomorska Piątek8 0562909698 230
Dziennik Zachodni Piątek7 709126107201 317
Nasze Miasto Czwartek6 016858599 320
Gazeta Lubuska Sobota5 683207107104 359
Dziennik Polski Piątek5 4102771711155 543
Przegląd Sportowy Poniedziałek5 26921311873 439
Głos-Dziennik Pomorza Piątek5 2352669674 807
Puls Biznesu Piątek4 8043767539 789
Dziennik Łódzki Piątek3 7001001611107 556
Express Ilustrowany Piątek2 918766482 978
Głos Wielkopolski Piątek2 255657540 890
Nowiny Piątek2 0881369550 232
Echo Dnia Piątek1 6684010737 073

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: mężczyźni o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=1165.

.