reklama prasowa

Grupa: Specjaliści w biznesie

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej “specjaliści w biznesie“. W skład tej grupy wchodzą wszystkie osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie wyższe i pracują w sferze biznesu. Są to np. księgowi, specjaliści ds. marketingu czy ekonomiści. Jest to grupa licząca w Polsce 1 007 366 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: specjaliści w biznesie

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
MagazynyadReach (l)AffinityadExposureadExposureTime (s)realGross Impression
Tele Tydzień52 74110919121 522 499
Twój Styl41 160333116557 397
Angora30 790125148600 781
Polityka30 373286158648 744
Newsweek22 874249137395 999
Claudia19 781210148364 772
To & Owo16 177972012477 749
Przyjaciółka15 51796116220 984
Zwierciadło15 174223116232 656
Wysokie Obcasy Extra14 73123495181 651
Życie na Gorąco13 19952116278 751
Świat Wiedzy12 557167138157 595
Party Życie Gwiazd11 009120117188 019
Świat Kobiety10 857138127160 033
Pani10 80621485127 102
Olivia10 217174138165 455
Forbes10 138372137138 468
Z Życia Wzięte9 97280128153 289
Super TV9 0791921811272 232
Chwila dla Ciebie8 48641116162 776

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Specjaliści w biznesie, XII’2019-XI’2020, N=951.

.

grupa docelowa: specjaliści w biznesie

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
DziennikiadReach (l)AffinityadExposureadExposureTime (s)realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek34 65718385471 712
Fakt Czwartek26 4898296299 926
Super Express Piątek18 1408696214 160
Rzeczpospolita Piątek15 0173576493 397
Nasze Miasto Czwartek13 85624096273 614
Dziennik Gazeta Prawna Piątek13 77136485114 044
Gazeta Lubuska Sobota3 791221510101 744
Puls Biznesu Piątek3 7203567539 186
Dziennik Zachodni Piątek3 181646475 814
Głos Wielkopolski Piątek2 9991068556 919
Echo Dnia Piątek2 45273181399 746
Express Ilustrowany Piątek2 1256812859 258
Gazeta Krakowska Piątek1 919878541 751
Głos-Dziennik Pomorza Piątek1 7491098624 252
Dziennik Łódzki Piątek1 438479624 661
Dziennik Bałtycki Piątek1 253408626 504
Parkiet Gazeta Giełdy Piątek1 226262539 334
Przegląd Sportowy Poniedziałek1 050528612 127
Kurier Lubelski Piątek7901178512 143
Express Bydgoski Piątek763618611 890

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Specjaliści w biznesie, XII’2019-XI’2020, N=951.

.