reklama prasowa

Grupa: Zamożne kobiety

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej zamożnych kobiet. Poziom dochodów obliczany jest na gospodarstwo domowe (czyli włącznie z zarobkami innych domowników), a nie na jedną osobę, co pozwala lepiej zorientować się w sytuacji finansowej konsumenta. W grupie docelowej uwzględnione zostały osoby o dochodach na gospodarstwo domowe powyżej 8 tys. złotych na rękę. Jest to grupa licząca w Polsce 992 267 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: zamożne kobiety

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
MagazynyadReach (l)AffinityadExposureadExposureTime (s)realGross Impression
Angora45 251187127736 206
Tele Tydzień39 9188318111 063 621
Twój Styl39 855328116639 429
Claudia28 535307148417 645
Życie na Gorąco20 87484127419 710
Przyjaciółka19 586122137318 940
Newsweek18 419204116313 897
Polityka18 05017284219 394
Wysokie Obcasy Extra17 08727695207 073
Viva16 300335117244 700
Zwierciadło15 417230106203 559
Chwila dla Ciebie15 09574137291 702
Party Życie Gwiazd13 170146138254 639
Pani12 777257116159 810
Dobre Rady12 728148138190 069
Uroda Życia12 551310159240 791
Tina12 353148138179 227
Kobieta i Życie12 058126116160 224
Z Życia Wzięte11 45493117165 926
Świat Kobiety11 373147148247 439

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: kobiety o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=937.

.

grupa docelowa: zamożne kobiety

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
DziennikiadReach (l)AffinityadExposureadExposureTime (s)realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek30 50716386401 321
Fakt Czwartek23 9117585272 306
Super Express Piątek17 1248385198 034
Rzeczpospolita Piątek6 5951599657 419
Dziennik Gazeta Prawna Piątek6 0191629660 678
Gazeta Krakowska Piątek4 6392147562 481
Dziennik Bałtycki Piątek4 419142107105 237
Gazeta Lubuska Sobota4 21719210769 373
Dziennik Zachodni Piątek3 894796485 463
Nasze Miasto Czwartek2 8695010786 739

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: kobiety o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=937.

.